1.Косп застосування

1.1 Усі пропозиції, продажі, поставки та послуги RO-International. (далі – Постачальник) виходячи виключно з цих Умов продажу та постачання. Конфліктуючі або відхиляються умови та умови Клієнтів не визнаються, навіть якщо Постачальник безумовно постачає Замовника, усвідомлюючи суперечливі або відхиляються від Клієнта умови. Відхилення від цих Умов продажу та поставки є дійсними лише тоді, коли підтверджено Постачальником у письмовій формі.

1.2 Ці Умови продажу та постачання також застосовуються до всіх майбутніх операцій одного виду з тим самим Клієнтом, не вимагаючи конкретної подальшої згоди.

2.Пропозиція та укладення договору

2.1 Пропозиції Постачальника завжди підлягають підтвердженню, якщо прямо не зазначено інше. Кошторис витрат не є обов’язковим. Якщо інше не домовлено, пропозиції або кошторис витрат надаються безкоштовно.

2.2 Контракт на поставку продукції діє лише після письмового підтвердження Постачальника. Будь-які зміни, доповнення або сторонні угоди також вимагають письмового підтвердження Постачальника.

2.3 Документи, що стосуються пропозиції, включаючи, але не обмежуючись ними ілюстрації, креслення або деталі щодо ваги та вимірювань, є лише приблизними, за винятком випадків, коли вони прямо позначені як обов’язкові.

2.4 Постачальник залишає за собою всі права власності та авторські права на ілюстрації, креслення, кошториси витрат, пропозиції, розрахунки та інші документи. Вони не повинні бути доступні третім сторонам без попередньої письмової згоди Постачальника.

 1. Вартість придбання, оплата та скасування замовлення

3.1 Якщо інше не домовлено, ціни Постачальника застосовуються до товарів з палетною упаковкою та вантажів зі страховою вартістю до узгодженого порту замовника та постачальника. Будь-яка зміна місця призначення після розміщення замовлення неможлива.

Всі місцеві податки, транспортне та вантажне страхування (CIF) включають вартість.

Місцеві податки, митні та перевезення в країні замовника доплачуються та сплачуються замовником.

3.2 Якщо замовлення розміщено з вартістю FOB, всі простори після посадки портового порту повинні бути оплачені клієнтом, який містить, фрахт, страхування, місцеві податки, митні та перевезення країни замовника тощо.

3.3 Якщо інше не домовлено, платежі належать повністю / наполовину або згідно з письмовою угодою між постачальником та замовником, без витрат на Постачальника, і на них слід впливати наступним чином:

Усі платежі за акредитивом або банківською гарантією.

100% оплата проти посадки на купюру в Індії.

Якщо платіж здійснюється після доставки, клієнт повинен надавати останню суму кредиту уповноваженого банку, постачальнику безкоштовно.

3.4 Векселі або чеки завжди приймаються лише за рахунок виконання. Усі витрати зі знижок та рахунків несе Клієнт.

3.5 Для платежів за акредитивом застосовуються положення, видані МКК “Про єдину митницю та практику документарних кредитів” у відповідній редакції, що періодично вноситься в дію.

3.6 Після відправлення матеріалів замовник не може скасувати замовлення. Скасування замовлення можливе лише до відправлення матеріалів. Після оформлення замовлення відправлення займе 2 тижні.

3.7 Обмін матеріалами можливий лише в тому випадку, якщо замовник готовий сплатити транспортні збори до країни походження. У разі неправильної доставки вартість транспортування оплачується постачальником.

3.8 Клієнт не має права на зарахування, утримання або зменшення, якщо Постачальник не підтвердив його вимоги або не був встановлений остаточним і не підлягає оскарженню рішенням. Це ж стосується і у випадку ствердження позовних вимог, заснованих на відповідальності за недоліки.

3.9 Якщо Клієнт не здійснив оплату, Постачальник має право вимагати відсотки від заборгованості. Процентна ставка за замовчуванням за рік становить на вісім відсоткових пунктів вище базової ставки. Базова ставка змінюється на кожні 1 січня та 1 липня року на відсоткові пункти, на які базова база збільшується або зменшується з моменту останньої зміни базової ставки. Базова база – це процентна ставка за останньою операцією основного рефінансування Європейського центрального банку до першого календарного дня відповідного півріччя. Постачальник може стягнути більшу шкоду за замовчуванням, надаючи докази. Однак Клієнт вправі довести, що шкода, завдана внаслідок невиконання платежів, була меншою.

4.0 Якщо Постачальник дізнається про обставини, що ставлять під сумнів кредитоспроможність Замовника, то всі відкладені вимоги підлягають негайному погашенню та підлягають сплаті. Крім того, Постачальник може в такому випадку вимагати авансового платежу або надання гарантії.

4.Доставка

4.1 Продукція буде доставлена ​​морськими вантажами з упаковкою піддону в контейнер, до порту замовника. Після висадки в порт замовника за умовами доставки CIF, замовник несе відповідальність за митні, місцеві податки та перевезення з порту на свою адресу. Усі місцеві збори в країні замовника повинні сплачувати замовник.

Однак згідно FOB обов’язки постачальника закінчуються після висадки матеріалу в порт походження.

4.2 Терміни доставки у кожному випадку окремо узгоджуються. Початок та дотримання узгоджених строків доставки вимагає від Замовника виконання своїх зобов’язань щодо співпраці, зокрема своєчасного надання всіх матеріалів, документів, дозволів, випусків та випробувань, що надаються Замовником, дотримання узгоджених умов оплати, у конкретна сплата будь-яких домовлених авансів або відкриття Клієнтом акредитива. Якщо ці вимоги не виконані вчасно та належним чином, терміни доставки повинні бути розумно продовжені, принаймні, але на час затримки; це не застосовується, якщо Постачальник несе повну відповідальність за затримку.

4.3 Відповідність терміну поставки залежить від умови, що сам Постачальник отримує правильну та своєчасну доставку від власних постачальників.

4.4 у випадку FOB, термін поставки був дотриманий, коли товар поставив покинути порт Постачальника або якщо про готовність до відправки було повідомлено.

У випадку СІФ період доставки складено з доставкою матеріалів на морський порт або гавань замовника.

Постачальник не несе відповідальності за будь-які затримки вантажу.

4.5 Затримка в доставці та виконанні через форс-мажор та події, які істотно перешкоджають або перешкоджають доставці, включаючи, але не обмежуючись цим, війну, терористичні атаки, обмеження на імпорт та експорт, страйк, блокування чи накази влади, навіть якщо вони стосуються власних постачальників або постачальників Постачальника, подовжують узгоджені терміни доставки на тривалість затримки доставки та виконання, плюс розумний час пуску. Якщо можливо, Постачальник повідомить Замовника про початок, кінець та очікувану тривалість вищезазначених обставин.

4.6 У разі невиконання Постачальником замовника, Замовник надає Постачальнику розумний додатковий строк для виконання договору.

4.7 Якщо Постачальник замовчується, а Клієнт, як наслідок, зазнає будь-якої шкоди, Замовник має право вимагати одноразової компенсації за замовчуванням. Така компенсація повинна становити 0,5% за кожний тиждень затримки, але в цілому максимум 5% від вартості тієї частини всієї доставки, яка не може бути використана вчасно або відповідно до договору через затримку. Будь-який додатковий позов про відшкодування збитків, заснованих на невиконанні зобов’язань, виключається.

Якщо, враховуючи встановлені законом винятки, Клієнт двічі надає Постачальнику, що не відповідає вимогам, розумний строк виконання, а якщо останній наданий період не виконується, то Замовник має право відмовитися від договору в межах норм законодавства.

 1. Проходження ризику, транспорту, дефолт прийняття

5.1 Ризик переходить до Клієнта, коли товари доставки були відвантажені до порту замовника, також у випадку, якщо здійснюються часткові поставки або Постачальник додатково погодився на інші показники, наприклад, оплата транспортних витрат. Якщо необхідне прийняття, воно повинно бути авторитетним для передачі ризику. Замовник не має права відмовити у прийнятті у разі незначного дефекту. Якщо контейнер залишає порт походження, замовник повинен прийняти контейнер у своїй країні.

5.2 Постачальник не несе відповідальності за затримку вантажу.

5.3 Якщо відправлення затримано або пропущено через обставини, які не відносяться до Постачальника, ризик переходить до Замовника з дня повідомлення про готовність до відправки або прийняття.

5.4 За бажанням та витратами Замовника Постачальник страхує партію від ризику транспортування.

5.5 Якщо Замовник не прийняв рішення або порушує будь-які інші зобов’язання щодо співробітництва, то Постачальник вправі вимагати відшкодування завданої шкоди, включаючи будь-які додаткові витрати, зокрема витрати, понесені внаслідок затримки прийняття поставки.

5.6 Що стосується будь-яких комерційних положень, таких як FOB, CFR, CIF тощо, вони повинні тлумачитися відповідно до діючих Incoterms ICC, які періодично змінюються.

 1. атримання права власності та інших цінних паперів

6.1 Клієнт зобов’язується брати страховку, виробництво за замінною вартістю, включаючи всі допоміжні витрати, покриваючи всі ризики, включаючи пожежу, пошкодження елементами, вандалізм, крадіжку, транспорт, неправильне поводження, помилки користувачів, аварії тощо, та зберігати таку страховку, залежно від конкретного випадку, до повної передачі права власності, до повної оплати, до повернення або остаточного прийняття товару та замінного пристрою Постачальнику та Замовнику відповідно. Крім того, Замовник зобов’язується страхувати операційний ризик, що пов’язаний з поставленим товаром за той же період, за свій рахунок (страхування відповідальності). Замовник зобов’язується надати Постачальнику відповідне підтвердження до надання товару, тобто після доставки, що працює (пункт 4.3). Постачальник має право відмовитись від доставки товару, поки не буде представлено відповідне підтвердження. Крім того, Постачальник має право страхувати товар з доставкою та стягувати з Клієнта будь-які витрати. Замовник вже тут і зараз призначає Постачальнику свої поточні та майбутні права та вимоги до свого страховика за страховими відносинами. Постачальник цим приймає таке завдання. Права вимирають з моменту, коли товар остаточно переходить у власність Замовника, а ціна придбання повністю сплачена.

6.2 У разі вкладення, вилучення чи іншого доступу третіми особами до предметів або претензій, на які Постачальник має права на захист, Замовник повинен без зайвих затримок повідомити Постачальника та надати підтримку у визначенні прав Постачальника. Витрати на будь-які судові чи позасудові втручання несе Клієнт, якщо відшкодування не може бути отримано від третьої сторони.

6.3 Клопотання про відкриття провадження у справі про банкрутство щодо активів Замовника надає Постачальнику можливість негайно відмовитися від договору та вимагати негайного повернення товару з доставкою його витрат.

 1. Відповідальність за дефекти

7.1 Усі товари, передбачені законодавством про експорт, доставляються разом із звітом перевірки якості компанії-постачальника. Якщо виявлені якісь дефекти в матеріалах, вони будуть замінені перед відходом партії відправлення. Будь-яка шкода при морських перевезеннях покривається страховою компанією вантажних перевезень, а страхова компанія може вимагати клієнта. Пошкодження майже дорівнює нулю при повному завантаженні контейнера з палетною упаковкою.

7.2 Будь-яке ствердження претензій, що ґрунтуються на відповідальності за недоліки замовника, вимагає, щоб Клієнт перевіряв товари на предмет наявності дефектів невідкладно, не пізніше ніж через тиждень після доставки та повідомляє Постачальника без надмірної затримки письмово, якщо виявлено якийсь дефект. Про дефекти, які не можуть бути виявлені протягом цього періоду навіть при ретельному огляді, необхідно повідомити Постачальника без надмірної затримки після виявлення. Доставка у значенні речення 1 цього положення – це момент часу, коли Замовник отримує фактичний контроль над товаром доставки або міг би отримати такий контроль без вини Замовника.

7.3 Якщо усунення дефекту не вдасться, Замовник повинен буде надати Постачальнику розумний додатковий період для подальшої подальшої заміни. Якщо подальша заміна знову не вдасться, Замовник може вимагати зниження ціни закупівлі на суму, на яку вартість товару доставляється внаслідок дефекту або може за власним вибором відмовитися від договору. Якщо існує лише незначний дефект, Замовник матиме право лише знизити ціну контракту.

7.4 Дефекти не класифікуються як дефекти якості у разі

 • природний знос;
 • непридатне або неправильне використання;
 • несправна установка, погані будівельні роботи або запуск Замовником або третіми особами;
 • неправильне, неправильне або необережне поводження;
 • неправильне зберігання, забудова або погана забудова;
 • незнання відповідних посібників користувача;
 • використання непридатних засобів експлуатації;
 • використання непридатних запасних матеріалів та деталей;
 • хімічні, електрохімічні, електромагнітні, електричні або порівнянні впливи;
 • відсутність або неналежне обслуговування з боку Замовника або третіх осіб.
 1. Експортний контроль

8.1 Будь-яка доставка за цим контрактом підлягає умові, що виконання не суперечить жодним національним чи міжнародним нормам щодо контролю за експортом, наприклад, ембарго чи іншим санкціям. Замовник зобов’язується надати всю інформацію та документи, необхідні для експорту чи переказу. Затримки через експортні експертизи або процедури дозволу повинні відміняти будь-які строки та терміни доставки. Якщо необхідні дозволи не надані, або якщо доставка та послуга неможлива, домовленість вважається такою, що не була укладена щодо її частин.

8.2 Постачальник вправі розірвати договір без попереднього повідомлення, якщо розірвання з боку Постачальника потрібно для дотримання національних чи міжнародних правових норм.

8.3 Клієнт повинен передати будь-який товар, що постачається Постачальником третім особам на батьківщині та за кордоном, дотримуватися відповідних діючих норм національного та міжнародного законодавства про експортний контроль.